Gizlilik ve Kullanım Şartları

www.kelepiryum.com

 

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.kkelepiryum.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kelepiryum Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Kelepiryum tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Kelepiryum, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Kelepiryum tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Kelepiryum tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.

Güvenli Alışveriş Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, Kelepiryum tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmet'inin ifa edilmesi için, Kelepiryum tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli

 

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Kelepiryum'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kelepiryum'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların Kelepiryum tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Kelepiryum'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kelepiryum, Kullanıcı'lar tarafından Kelepiryum'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, Kelepiryum'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Kelepiryum'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Kelepiryum ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kelepiryum ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kelepiryum, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Kelepiryum'un, Kelepiryum çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Kelepiryum, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcı'lar Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Kelepiryum'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcı, Site'de gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili Kelepiryum'un ve/veya diğer kullanıcıların yapacağı yazılı bildirimleri, "Bildirimler" ve/veya "Mesajlar" sayfalarından ve/veya sitede kayıtlı e-posta adresinden kontrol etmekle yükümlü olduğunu, aksi durumda uğrayabileceği her hangi bir zarardan Kelepiryum'un sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Kullanıcı, Kelepiryum'un Site üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekişilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Kelepiryum'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Kullanıcı, Mobil Ödeme sistemini, kendisine veya herhangi bir şahısa ait cep telefonu bakiyesini nakite çevirmek amaçlı kullanmayacağını, böyle bir işlemin manipulasyon olarak değerlendirileceğini, böyle bir işlemin Kelepiryum tarafından tespiti durumunda, Kelepiryum'un tutarı operatörden tahsil edene kadar bloke edeceğini, Kelepiryum'un Kullanıcı'nın bu işleminden kaynaklı uğrayacağı her türlü maddi zararı kendisine rücu etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

m) Kelepiryum, Kullanıcıları'na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Kelepiryum tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Kelepiryum tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

n) Kullanıcı, Kelepiryum'un, kredi kartı bilgilerini şifrelenmiş şekilde Kullanıcı'nın kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Kelepiryum'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Alıcı, 'Hemen Al' ile Ürün'ü satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; Ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Ürünler'in bedellerini, Güvenli Alışveriş Hizmet'ini kullanarak, Kelepiryum tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Ürün'ün Satıcı tarafından teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

c) Alıcı, Satıcı'nın Site'ye Ürün'ün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü + 1(bir) iş günü içinde Ürün'ü teslim alıp Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transferi için Kelepiryum'a işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmemesi halinde, Ürün'ü Satıcı'ya iade edeceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Kelepiryum'a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere Ürün'ü Satıcı'ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap'ta tutulan, ilgili Ürün'e ait satış bedelinin, ancak Satıcı'nın Ürün'ü geri aldığına dair Kelepiryum'a bildirimde bulunması sonrasında Alıcı'nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Alıcı, Site'de Satıcı'lar tarafından satışa arz edilen Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün'ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün'ün aslı ile ilgili Kelepiryum'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Kelepiryum'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Kelepiryum'dan, satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı'ya havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.1.1 (c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın Kelepiryum'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde Kelepiryum'un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Kelepiryum'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Kelepiryum'un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Kelepiryum'un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Kelepiryum'un, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Alıcı, Mobil Ödeme sistemi ile yaptığı ödemelerde alışverişin iptali ya da Ürün'ün iadesi durumunda, alışveriş tutarının üzerine eklenen mobil operatör komisyon bedelinin tarafına iade edilmeyeceğini ve ilgili ödeme mobil operatör tarafından Kelepiryum'a iletilmeden ödemenin tarafına iade edilmeyeceğini, iadenin Hesaba Havale/EFT yoluyla gerçekleştirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Alıcı, yaptığı bir ödeme sonrası ödemeye ilişkin Kelepiryum'un güvenlik kontrolleri gerçekleştireceğini, bu kontroller sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Kelepiryum'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Alıcı, alışverişinin iptali veya Ürün'ün iadesi sonrası, yaptığı ödemenin havuz hesaptan çıkarak tarafına iadesinin teknik sorunlar ve/veya banka sistemleri/çalışma şekli kaynaklı ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her hangi bir nedenle gecikmeye uğraması durumunda her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Site'de satışa arz edeceği bir Ürün'ü, 'Hemen Al' seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla (bedelle) da satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. 'Hemen Al' seçeneği ile Ürünler'de, Satıcı, Alıcı'nın Ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap'a parayı göndermesi halinde, Ürün'ü öncelikli olarak almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Site'de sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Kelepiryum'un Ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

e) Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürün'ün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Satıcı, Alıcı'nın Ürün'ü teslim alıp, Güvenli Hesap'taki Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için Kelepiryum'a işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün'ü kabul etmeyerek, Ürün'ü Satıcı'ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Kelepiryum'a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

h)Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı'nın işbu sözleşmenin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı'nın Kelepiryum'a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, Kelepiryum'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Satıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı'nın Ürün'ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Kelepiryum'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Site'de, satmaya çalıştığı Ürün'ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı'nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Kelepiryum’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Kelepiryum’un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Kelepiryum’un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kelepiryum aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

k) Satıcı, Kelepiryum'un, Site'de sattığı Ürünler'e ilişkin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Kelepiryum'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Kelepiryum'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

n) Satıcı, satışını yaptığı Ürün'e ait; imzalı mal teslim belgesi, fatura, kasa fişi, kayıt formu, hizmet sözleşmesi, ekran görüntüsü gibi belgeleri 1 yıl süreyle saklayacağını, istenmesi durumunda 1 gün içerisinde Kelepiryum'a teslim edeceğini, teslimatı gerçekleştirmemesi durumunda Kelepiryum'uun uğrayacağı her türlü maddi zararı kendisine rücu etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, Alıcı'nın yaptığı bir ödeme sonrası ödemeye ilişkin Kelepiryum'un güvenlik kontrolleri gerçekleştirebileceğini, bu kontroller sonrası ödemeyi güvenli bulmayarak iptal/iade edebileceğini, böyle bir durumda Kelepiryum'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı, gerçekleştirdiği bir satışın bedelinin tarafına aktarılmasından sonra Alıcı'nın herhangi bir nedenle Ürün'ü iade etmesi durumda, Ürün bedelinin iadesini kendi yöntemleriyle gerçekleştirmeyeceğini, iade konusunda Kelepiryum'a bildirimde bulunacağını ve bedelin iadesini Kelepiryum'un gerçekleştirerek ilgili bedeli kendisine yapılacak bir sonraki ödemeden keseceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. Kelepiryum’un Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Kelepiryum, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kelepiryum, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Kelepiryum’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kelepiryum tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Kelepiryum tarafından yapılabilir. Kelepiryum tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) Kelepiryum, Site üzerinden, Kelepiryum’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Kelepiryum tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında Kelepiryum’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Kelepiryum, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Kelepiryum, Site'de sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen Yasaklı Ürünler'i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünler'i satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Site'de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcı'nın üyeliği, Kelepiryum tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) Kelepiryum, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Kelepiryum tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kelepiryum, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcı'lar ve Kelepiryum hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan isimleri" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Kelepiryum Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı) Kelepiryum herhangi program, otomatik yazılım, manuel program kullanarak veya manuel bir şekilde yapılan her türlü kötü niyetli işlemi (kullanımı) tespit etmesi halinde, bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaktır.

 

7.1. Güvenli Alışveriş Sistemi

 

a) Kelepiryum, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya Güvenli Alışveriş Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi bölümünde yer almaktadır.

b) Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Kelepiryum’a ait değildir.

 

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemi için Fiyat Tekliflerinin Verilmesi

 

a) Satıcı'lar, satışa arz edilen Ürünler'in, günün her saatinde ve geniş bir üye topluluğunca görüntülenmesi ve böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet'inden faydalanırlar.

b) Satıcı ve Alıcı'lar, Satıcı'ların belirlediği fiyatlama modellerine göre, Ürün'ün satış fiyatı, teslim şartları ve Ürün bedellerinin ödenmesi konularında, Site haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

 

7.3. Ek Hizmetler

 

Kullanıcı'lar, Ek Hizmet'lere ilişkin olarak Kelepiryum tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Hizmet'lere ek olarak, Kelepiryum tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde Dükkan Servisi, Vitrin Servisi ve Listeleme Servisi dahil fakat bunlarala sınırlı olmaksızın Ek Hizmet'lerden de faydalanabilirler.

 

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

 

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Kelepiryum Hizmet'leri ve Site'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Kelepiryum, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde,Kelepiryum’un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Kelepiryum’un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar gerekli görüldüğünde Kelepiryum tarafından kısmen veya tamamiyle silinebilir.

e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Kelepiryum’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı'lar, Kelepiryum tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Kelepiryum tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

9. Ücretlendirme

 

Kelepiryum, satışa arz için ürün listeleme, Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanma ve Ek Hizmet'lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

Güvenli Alışveriş Sistemi

 

1. Alıcı ve Satıcı, sanal bir pazaryeri olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile, Ürün'ün fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında mutabakata varmaktadırlar.

2. Kelepiryum yönetimi, alım-satım sürecindeki Ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı'ya, Güvenli Alışveriş Sistemi içinde Hizmet sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi, Satıcı'yı, malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, malı teslim alamama veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.

3. Güvenli Alışveriş Sistemi'nde, Alıcı ve Satıcı ticaretin tarafları olarak; Kelepiryum ise, ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. Kelepiryum, Güvenli Hesap adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Satıcı'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Kelepiryum  tarafından yönetilmektedir. Alım-satım sürecine taraf olmayan Kelepiryum, Alıcı ve Satıcı'nın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, mal bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetmektedir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Kelepiryum'a ait değildir.

4. Alıcı'lar, Satıcı'lar ile mutabık kaldıkları Ürün bedellerini, Kelepiryum yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırmakta, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları Ürün bedelleri oluşturmaktadır. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, Ürün bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile Satıcı arasında mutabık kalınan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen Ürün bedelleri ve Alıcı'ların talimatlarına istinaden yapılan Satıcı'lara ödeme aşamasında, Banka komisyonları ile Kelepiryum Hizmet komisyonu olarak, Kelepiryum hesabına aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.

 

Güvenli Alışveriş Sisteminin Çalışma Esasları

 

1. Alıcı ve Satıcı, Site Hizmet altyapısını kullanarak, Ürün'ün satış fiyatı (bedeli), nitelikleri ve teslim koşulları hakkında, kendi iradeleri ile, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere mutabık kalırlar.

2. Alıcı, Ürün bedelini, Kelepiryum tarafından yönetilen, banka nezdindeki Güvenli Hesap'a transfer eder. Site haberleşme sistemi içinde, Ürün bedelinin Güvenli Hesap'a yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir.

3. Satıcı, fiyatı ve nitelikleri konusunda Alıcı ile mutabık kaldığı Ürün'ü, Alıcı'nın adresine gönderir ve teslimini sağlar. Gönderilen Ürün'ü teslim alan Alıcı, Ürün'ün mutabık kalınan niteliklere ve şartlara uygunluğunu inceler; nitelikler ve şartlar uygunsa, Ürün'ü Satıcı ile mutabık kaldığı şartlar yönünden kabul eder ve Ürün bedelinin Satıcı'nın banka hesabına transferi konusunda, Site üzerinden, Kelepiryum'a talimat/onay verir.

4. Kelepiryum, Alıcı'nın talimatına uygun olarak, Ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına transfer edilmesi için bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, Alıcı tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, Kelepiryum'e ödenecek Hizmet komisyonu da Kelepiryum hesabına aktarılır ve Alıcı tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve Güvenli Hesap'tan çıkışı tamamlanmış olur.

5. Satıcı, Alıcı ile mutabık kalınan süre içerisinde, Ürün'ü Alıcı'ya gönderip teslimini sağlamazsa, ya da Alıcı tarafından, gönderilen Ürün'ün mutabık kalınan nitelikleri taşımadığı tespit edilirse, Ürün'ün iadesine ve Satıcı'nın Ürün'ünü geri teslim alması şartına bağlı olarak, Ürün bedeli, Güvenli Hesap'tan Alıcı'ya iade edilir.

6. Önceden varılan mutabakat çerçevesinde, Alıcı Ürün'ü teslim alır, kabul veya iadesi konusunda 3 (üç) iş günü + 1 (bir) iş günü içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, Ürün bedeli Kelepiryum tarafından, herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin, Satıcı'nın hesabına transfer edilir.

7. Kelepiryum, Alıcı ve Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında, taraflar bir mutabakata varana kadar, Ürün bedelini Güvenli Hesap'ta bloke etme hakkına sahiptir.

 

Gizlilik Politikası

 

1. Eposta adresiniz 3. kişilere satılmayacak/kiralanmayacak ve paylaşılmayacaktır. Eposta adresiniz site üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemler ile ilgili bilgilendirme, iletişim, size özel teklifler ve kampanya bilgilendirmeleri için kullanılacaktır. Özel teklif ve kampanya bilgilendirmelerini almak istememeniz durumunda buraya tıklayarak listeden çıkabilirsiniz.

2. Kelepiryum'e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Kelepiryum sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Kelepiryum dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı'nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

4. Ödeme esnasında Kelepiryum Ödeme Formu'na girmiş olduğunuz kredi kartı bilgileriniz doğrudan ve sadece bankaya gönderilmekte, Kelepiryum tarafından kredi kartı bilgileriniz kayıt altına alınmamaktadır.

 

 

 

 

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır